Regulamin płatności

 1. Fundacja Polska od Nowa (ul. Konopnickiej 6/111, 00-491 Warszawa; NIP: 5252810770; REGON: 385172270) gromadzi darowizny na realizację celów statutowych.
 2. Darowizny można dokonać za pomocą bezpośredniego przelewu z rachunku bankowego Darczyńcy na rachunek bankowy Fundacji oraz za pomocą płatności elektronicznych dostępnych na stronie internetowej https://wspieraj.stowarzyszenie2050.pl
 3. Darczyńca może wybrać kwotę darowizny na stronie internetowej lub samodzielnie wskazać inną kwotę.
 4. Płatności elektroniczne na rzecz Fundacji obsługuje PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495. Szczegółowe zasady realizacji płatności elektronicznych określają regulaminy płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
 5. Darowizna na rzecz Fundacji może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny.
 6. Darczyńca za pomocą płatności elektronicznej ma możliwość zlecenia cyklicznego pobierania raz na 30 dni przez PayU określonej przez Darczyńcę kwoty z karty płatniczej. Dane karty są przechowywane przez PayU, które udostępnia narzędzie token (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora.
 7. Po przyjęciu płatności cyklicznej na adres e-mail Darczyńcy wysłana zostanie bezzwłocznie wiadomość potwierdzająca.
 8. Na 21 dni przed pobraniem płatności cyklicznej z karty Darczyńca jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu.
 9. Zlecenie płatności cyklicznej na rzecz Fundacji ulega przedłużeniu automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji, co powoduje automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny.
 10. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostanie pobrana. Do użytkownika wysłany zostanie automatycznie monit z powiadomieniem o niepowodzeniu płatności. Próba obciążenia karty zostanie ponowiona trzykrotnie: po 3, po 14 i po 21 dniach od planowanej daty rozpoczęcia nowego okresu subskrypcji lub do momentu odwołania zlecenia płatności cyklicznej przez Darczyńcę. Jeśli trzy kolejne próby pobrania środków zakończą się niepowodzeniem, Fundacja zaprzestanie korzystania z tej płatności cyklicznej.
 11. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty za realizację płatności elektronicznej.
 12. Darczyńca może odwołać zlecenie płatności cyklicznej w dowolnym momencie logując się na swoje konto użytkownika w serwisie https://wspieraj.stowarzyszenie2050.pl.
 13. Zlecenie odwołania zgody na płatność cykliczną zostanie przyjęte niezwłocznie i potwierdzone mailowo, co skutkować będzie anulowaniem dyspozycji pobierania środków z karty na zasadach opisanych w pkt. 9 i pkt. 10 niniejszego Regulaminu.
 14. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy kontaktować się mailowo pod adresem biuro@2050.org.pl, lub telefonicznie pod numerem 22 121 71 08. Każdy Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu darowizny należy skontaktować się z biuro@2050.org.pl.
 15. Użytkownik może złożyć reklamację na nieprawidłową realizację płatności elektronicznej wysyłając wiadomość na adres biuro@2050.org.pl. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z warunkami świadczenia usług przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
 16. W związku z realizacją usługi płatności elektronicznych Fundacja gromadzi następujące dane Darczyńcy: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz kwotę darowizny. Fundacja przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych przy zachowaniu wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). 17. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Darczyńcy, który prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego Fundacji na adres email biuro@2050.org.pl. W takich sytuacjach Fundacja dostosuje się do decyzji Darczyńcy w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonywanego przed cofnięciem zgody. 18. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Przewiń na górę strony

Trwa przetwarzanie informacji.

Nie zamykaj tego okna.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.